Rozhodli sme sa, že Vám vždy na konci mesiaca prinesieme aktuálne informácie o dianí v našom hasičskom zbore 🙂 Tohtoročný máj bol pre našich členov výraznejšie zaplnený rôznymi aktivitami ako predošlé mesiace. Členovia vykonali brigády, ktoré boli zamerané na údržbu hasičskej techniky, upratovacie brigády, rôzne cvičenia, zúčastnili sa na rôznych akciách ako asistencia a na MDD si pripravili pre deti prekvapenie.

47. ročník Behu oslobodenia

Každoročne sa niekoľko členov zúčastňuje na akcii organizovanej mestom Malacky – Beh oslobodenia. Členovia dávajú pozor na účastnikov behu, kontrolujú, či bežci dodržiavajú stanovenú trasu a kontrolujú priebeh preteku.

Tento rok bola jednotka v zložení: Ivana Odumorková, Ivan Šira, Zdenko Šubín a Patrik Hrúz.

Údržba hasičskej techniky

Údržbu vykonávame niekoľko krát do roka, vyčistíme všetky prostriedky, prekontrolujeme, či všetko funguje tak, ako má.

Súťaž mladých záchranárov CO

Vo štvrtok 9. mája sa uskutočnil 13. ročník okresného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorej organizátorom bol Odbor krízového riadenia Okresného úradu Malacky pod záštitou sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Súťažilo sa v šiestich disciplínach: testy, zdravotnícka príprava, streľba zo vzduchovky, topografia, civilná ochrana a hasenie malých požiarov. Podmienky súťaže pod vedením svojich učiteľov deti plnili v duchu  fair-play, dokázali. že sú pripravení na prípadné krízové situácie a dokážu v núdzi pomôcť nielen sebe, ale aj druhým.

Cvičenie lesného požiaru

Niektorí členovia zásahovej jednotky DHZ Malacky sa zúčastnili cvičenia, ktoré bolo zamerané na lesné požiare. Tohto cvičenia sa zúčastnilo viacero zborov z okresu Malacky.

Pokladanie vencov k pamätníku sv. Floriána

Každoročne pokladáme vence k pamätníku sv. Floriána pri príležitosti sviatku – Deň hasičov – sv. Floriána. Tento rok nás neodradilo ani sychravé počasie 🙂

Odborný výcvik s členmi DHZ a DHZO s prostriedkami z projektu Aktívne protipovodňové opatrenia.

Členovia zásahove jednotky sa zúčastnili na cvičení zamerané na ochranu pred povodňami. Cvičenie prebiehalo s prostriedkami, ktoré boli dodané v rámci operačného programu Aktívne protipovodňové opratrenia

Okresná súťaž DHZ

Odumorková Ivana, Šubín Zdenko, Májek Vladimír sa zúčastnili na Okresnej súťaži Dobrovoľných hasičských zborov vo Vysokej pri Morave ako rozhodcovia. Sološnicu reprezentovali družstvá mužov, žien a dorasteniek. Všetky tri družstvá svoje kategórie vyhrali, domov priniesli 3x prvé miesto a postúpili na Krajské kolo, ktoré sa bude konať 15.6.2019 v Suchohrade.

Zdroj: zdrojom informácií a fotodokumentácie o súťaži mladých záchranárov CO je portál http://www.malacky.sk

Categories: Aktuality

Lukáš Kramár

21 rokov. Študent manažmentu a ekonómie verejnej správy. Dobrovoľný hasič.

0 Comments

Pridaj komentár