Dobrovoľný hasičský zbor Malacky plní úlohy v oblasti ochrany a prevencie pred požiarmi. Táto činnosť je v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v súlade s vykonávacími vyhláškami ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Funkciu Preventivára Dobrovoľného hasičského zboru Malacky vykonáva člen DHZ Patrik Hrúz.

Hlavnou činnosťou a náplňou práce preventívnej skupiny je vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol podľa stanoveného harmonogramu najmä na jeseň. Kontroly vykonávajú vyškolení a poverení členovia DHZ Malacky u PO A FO na území mesta Malacky.

Zákony a vyhlášky

Prevencia – dokumenty

Prevencia – informačné plagáty

Video prevencia

Video od Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky