Cieľom hry PLAMEŇ je rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľom všetkých súťaží hry Plameň je DPO SR.

Podmienky účasti

Hry sa môže zúčastniť kolektív mladých hasičov, ktorý musí byť 10-členný, bez rozdielu pohlavia, vo veku 8 –16 rokov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň konania súťaže, pričom súťažiaci musí mať v deň súťaže 8rokov a v roku súťaže nesmie dovŕšiť 17 rokov. Mladší ako 8 ročný môže súťažiť, ale sa mu v deň súťaže budepočítať vek 8 rokov. Kolektív súťaží vo všetkých disciplínach hry podľa určitých pravidiel.

Má vaše dieťa záujem?

Dobrovoľný hasičský zbor v Malackách má momentálne aj mladých hasičov plameniakov, v roku 2018 sa zúčastnili prvých súťaží a momentálne ich stále učíme novým veciam. Dobrovoľný hasičský zbor rád príjme do svojich radov ďaľších mladých hasičov, ktorý majú záujem o šport, pohyb, hasičstvo. Prijímame dievčatá i chlapcov. Tešíme sa na Vás!

Vyplňte, prosím, túto prihlášku.

Vaše meno a priezvisko
Vaša e-mailová adresa. Používame ju preto, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať.
Prosím, vyplňte vek dieťaťa, koľko krát do týždňa sa môže zúčastniť tréningu, súťaže, špeciálne požiadavky alergie a podobne.

Dokumenty