Školenie a výcviky

Členovia zásahovej jednotky DHZ Malacky a členovia DHZ Malacky sa pravidelne zúčastňujú rôznych školení. Ide najmä o základné hasičské prípravy jednotlivých členov DHZ, taktické cvičenia, výjazdové cvičenia, cvičenia s novým protipovodňovým vozíkom a podobne.

Zásahy

Zásahová jednotka Dobrovoľného hasičského zboru v Malackách sa v prípade potreby zúčastňuje zásahov. Ide najmä o zásahy pri povodniach – odčerpévanie vody, prípadne pri požiaroch – distribúcia vody

Asistenčné služby

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru sa pravidelne zúčastňujú na asistenčnách službách na podujatiach organizovaných mestom Malacky, ide najmä o:

  • Beh oslobodenia
  • Malacká desiatka
  • Prvomájové Malacky
  • Festival FUN Rádio DOHODA
  • Vianočné trhy
  • Novoročný ohňostroj
  • ..a mnoho ďaľšieho

Pietne akty a spomienky

Členovia sa pravidelne zúčastňujú na pietnych aktoch pri príležitosti rôznych výročí.

Preventívne protipožiarne kontroly

Vyškolený členovia sa zúčastňujú pravidelných kontrol u PO a FO na území mesta Malacky. Vykonávajú protipožiarne kontroly, kontrolujú, či sú dodržané rôzne zákonom stanovené podmienky u PO a kontrolujú domácnosti a upozorňujú na riziká a zvýšené riziko vzniku požiaru.