36. ročník tradičného behu v nádhernom prostredí Zámockého parku

Propozície – 36. ročník MALACKÁ X
zaradená do seriálu GRAND PRIX ZÁHORIA a
MORAVSKO – SLOVENSKÉHO BEŽECKÉHO POHÁRA 2019

Organizátori: Komisia pre šport a mládež pri MsZ Malacky a
Centrum voľného času Malacky

Spoluorganizátori: AC Malacky, KZPDaM SZTP, DHZ, Malacky AD HOC Malacky
Riaditeľ pretekov: Ladislav Čas
Súčasťou je MALACKÝ KILOMETER
zaradený do Záhoráckeho detského bežeckého pohára 2019
Štart prvej detskej kategórie o 10.00 h
Povrch: škvára – možnosť použiť tretry
Informácie a prihlášky: 034 772 2228, cvcmalacky.zborovna@gmail.comMartina Rázusa 30, 901 01 Malacky do 22.10.2019

Informácie (Malacká desiatka):
Mgr. Alžbeta Šurinová, 0915 513 713, cvc malacky.zborovna@gmail.com
Prihlášky: cvcmalacky.zborovna@gmail.com, do 22.10.2019


Protesty: podať protest možno do 10 min. po zverejnení výsledkov hlavnému rozhodcovi s vkladom 2 EUR. Pri neopodstatnenom proteste vklad prepadá v prospech organizátora.

Upozornenie: Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynom riaditeľa pretekov a hlavného rozhodcu.Preteky sa riadia pravidlami MORAVSKO-SLOVENSKÉHO BEŽECKÉHO POHÁRA A GRAND PRIX ZÁHORIA

Termín: 26.10.2019 – sobota
Miesto: Malacky, Areál futbalového štadióna, Zámocký park
Prezentácia: 9.00 – 11.45 h.
Kategórie: Juniorky, Dorastenky, Ženy, Ženy nad 35 r., Ženy nad 45 r. Juniori, Dorastenci, Muži do 39 r., Muži nad 40 r., Muži nad 50 r., Muži nad 60 r., Muži nad 65 r. , Muži nad 70 r.(Rozhodujúci je rok narodenia)
Štart: atletická dráha futbalového štadióna.
12.00 štart hlavných pretekov…..10 km (3 okruhy)
muži 70…………………………6 km (2 okruhy)
jundor…………………………. 3 km (1 okruh)


Trasa: atletická dráha, chodníky Zámockého parku, okruhy
Povrch: prevažne jemný štrk, škvára, zámková dlažba (nevhodný na tretry)
Parkovanie : Parkovisko oproti Hasičskej základni, Legionárska ul.
(48°26’20.9″N 17°01’32.3″E)
Štartovné: 4 €, 100 Kč muži, ženy
Vyhodnotenie: 30 min. po skončení hlavných pretekov v areáli futbalového štadióna
Pre každého účastníka je zabezpečené občerstvenie
Ceny: Prví traja v každej kategórii získajú pohár. Ocenený bude najrýchlejší v kategórii muži a v kategórii ženy.
Šatne: Objekt futbalového štadióna a hádzanárskeho ihriska


Lukáš Kramár

21 rokov. Študent manažmentu a ekonómie verejnej správy. Dobrovoľný hasič.

0 Comments

Pridaj komentár