Náš člen Pavol Nič, ktorý sa aktívne zúčastňuje rôznych súťaží na územi Slovenskej a Českej republiky.


Pietne akty a pochody pri príležitosti rôznych významných dátumov.


Rôzne taktické cvičenia