Blíži sa vykurovacia sezóna

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi, dymovodmi alebo komínovými telesami (porucha vykurovacích spotrebičov, dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, poškodenie dymovodu, škára v komíne, a pod.) tvoriapribližne 5% z celkového počtu požiarov za rok. Aj keď sa z hľadiska celkových Read more…

Ochrana pred lesnými požiarmi

Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo obnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Je iba na nás, aby sme blahodarný zelený koberec lesa, ktorý je pre mnohých z nás inšpiráciou, úžasným fenoménom našej planéty, symbolom životodarnej energie, miestom oddychu a poznávania udržali aj pre budúce generácie. Ochrana Read more…