Vitajte na oficiálnej stránke Dobrovoľného hasičského zboru v Malackách!

štatistiky požiarovosti 2/2016

Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za I. polrok 2016
Počas prvého polroka 2016 vzniklo 4 507 požiarov s priamou materiálnou škodou 13,5 mil. €.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola situácia v požiarovosti oveľa priaznivejšia, pričom došlo k poklesu vo všetkých základných ukazovateľoch – počet požiarov klesol o 1 160 prípadov, škody boli nižšie o 7 356 610 €, klesol aj počet usmrtených (o 4 osoby) a zranených (o 36 osôb). Najčastejším priestorom výskytu požiarov v sledovanom období bolo prírodné prostredie. Vzniklo tu 3 028 požiarov, čo oproti vlaňajšku predstavuje pokles o viac ako štvrtinu. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (775 požiarov). Najviac usmrtených a zranených bolo pri požiaroch v rodinných a bytových domoch. V rodinných domoch zahynulo 11 ľudí, v bytových domoch štyria. Zranených bolo zhodne po 29 osôb v rodinných aj bytových domoch. Z celkového počtu požiarov v rodinných domoch (612) takmer polovica (297) vznikla v dôsledku vyhorenia sadzí. V bytových domoch bola najčastejšou príčinou nedbalosť a neopatrnosť dospelých pri obsluhe tepelného spotrebiča pri varení (79 prípadov z celkového počtu 250 požiarov, t. j. viac ako 30%) Nakladanie s odpadom bolo odvetvím s druhým najvyšším počtom požiarov (775 požiarov so škodou 391 830 €). Oproti minulému roku došlo k poklesu počtu požiarov o 170 prípadov a k poklesu škody o 6 734 275 €.

 • neopatrnosť dospelých pri obsluhe tepelného spotrebiča pri varení

  zvýšenie o 30%

 • Prevádzkovo-technické poruchy

  Zvýšenie o 36 požiarov

 • Celková bilancia požiarovosti z hľadiska príčin vzniku

  - Ovplyvnili ju najmä požiare, ktoré vznikli následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 2 277 požiarov, čo je o 30 % menej ako vlani.

 • Zdroj informácií:

  Tlačová agentúra SR, Ministerstvo vnútra SR, dobrovolnihasici.sk

predstavujeme vám tím dobrovoľného hasičského zboru v malackách.

tím členov, ktorí zastávajú rôzne funkcie.
Uploaded image

Lukáš Kramár

Preventivár, Referent mládeže, Administrátor
Lukáš je členom zboru od roku 2014. Aktívne sa venujem propagácii zboru a náboru detí na celoštátnu hru plameň. Kontakt na mňa nájdete v sekcii „Výbor DHZ Malacky“.
Uploaded image

Andrea janická

Referentka mládeže
Andrea je členkou zboru od roku 2013. Aktívne sa venuje náboru detí do celoštátnej hry plameň. Kontakt na mňa nájdete v sekcii „Výbor DHZ Malacky“.
Uploaded image

Ivan Šíra

Predseda
Uploaded image

Diana Závoníková

Tajomníkčka
Uploaded image

VLadimír májek

Veliteľ
Uploaded image

Zdeno šubín

Revízor
Uploaded image

Rudolf Salay

Revízor
Uploaded image

Valéria Šírová

Pokladníčka
Uploaded image

František Šimoník

Kronikár
Uploaded image

Vladimír Májek ml.

Strojník

A ostatní radoví členovia DHZ Malacky

Prevádzkovateľ dhzmalacky.sk nezodpovedá za obsah komentárov - Vyhradzujeme si právo zasahovať do diskusií.

Najnovšie články a oznamy

Články a oznamy nielen z Malaciek.

kontaktný formulár

Máte otázku? Našli ste chybu na stránke o ktorej nás chcete informovať? Chcete s nami spolupracovať, poprípade sa na čokoľvek spýtať? Pošlite nám Vašu otázku alebo podnet cez jednoduchý kontaktný formulár a administrátor stránky a člen Dobrovoľného hasičského zboru v Malackách Vás bude čo najskôr kontaktovať! Vaše osobné údaje sú potrebné len na e-mailovú komunikáciu s administrátorom portálu dhzmalacky.sk, tieto údaje podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov. Údaje nebudú uchovávané ani poskytované tretím stranám. Ďakujeme za porozumenie.